Reference‎ > ‎

Dopravní stavby

 2020
         - Parkoviště Slovanka, Stochov
         - III/23626. chodník Čelechovice
         - Chodník ul. Osvobození, Honice
         - Revitalizace vnitrobloku 1. MŠ, Stochov
         - II/201, Obchoní centrum Unhošť - komunikační napojení
         - II/101, Vjezdová brána Osnice
         - Místní komunikce Na Lukách a V Domkách, Psáry
         - Oprava komunikací v okolí vodárenského domku, Praha
         - Místní komunikace Na Americe, Stochov

 2019 
         - Místo pro přecházení, Siemensova, Praha
         - Rekonstrukce ulice Ve Dvojdomkách, Stochov
         - Rekonstrukce MK Karlova a Svážná, Rudná u Prahy 
         - Parkovací plocha Mrkvičkova, Praha
         - Rozšíření parkoviště Peroutkova, Praha
         - Revitalizace návsi Čelechovice
         - D0 st. 513 Vestec - Lahovice, příjezd k SO 301
         - Revitalizace náměstí Komořany

  2018 
         - Rehabilitace okolí Petřínské rozhledny, Praha 
         - Zpevněné plochy a oplocení - sportovní areál, Praha - Slivenec
         - Rekonstrukce MK Ve Vilkách a Souběžná, Stochov
         - Opravy vodovodu, kanalizace a komunikací, ÚJV Řež

  2017 
        - Chodníky a BUS zastávka, Honice
        - Chodník a VO podél ulice Kralupská, Statenice
        - Manipulační plochy objektu LVR-15, CV Řež
        - Bruslařský ovál, Praha - Letná
        - Parkoviště u MŠ Angel, Praha 12
        - Opravy komunikací a parkoviště, ÚJV Řež
 
  2016 
        - Lesní cesta Robotka, Praha- Dubeč
        - Park rezidence Waltrovka, Praha 5
        - Úprava plochy Ekoplata, ÚJV Řež
        - Parkoviště u sportovní haly, Stochov
        - Lesní cesty a opěrné zdi, lesopark Cibulka, Praha
        - Obnova Letenských sadů, okolí Hanavského pavilonu
        - Stavební úpravy PHS Cínovecká, Praha
        - RTT Vršovice - zastávka Koh-i-noor, Praha

  2015 
        - Místní komunikace Hájovka, Ořech u Prahy
        - Úprava dolní části Velké Strahovské zahrady
        - Odbočovací pruh z ulice Jeremiášova, Praha 13
        - Regenerace usedlosti Sýkořice, zpevněné plochy
        - Železniční zastávka Vráž u Berouna, nástupiště 1 a 2 
        - D5 SSÚD Rudná - vnitroareálové komunikace
        - Park Srdce II, Praha 9
        - Místní komunikace a vodovod. ul. Podlesní, Praha 4
        - Úprava odvodnění pojížděcích ploch, Praha - Kbely
        - Zastřešení nádvoří pivovaru Staropramen, 
          zpevněné plochy
        - Rekonstrukce dlážděné komunikace, Stromovka, 
          Praha 7

  2014 
        - Oprava trati Čerčany - Davle, zastávka Petrov Chlomek
        - Rekonstrukce místních komunikací v Kutné Hoře 
            - ulice Jarošova, Kudrnova
        - Městský okruh, Blanka - severní předpolí Trojského 
          mostu
        - Polní cesty C3 a C6 v k.ú.Rokytovec - propustky
        - PHS D11 - Levín, Loukonosy, Sány
        - Rekonstrukce opěrné zdi s oplocením a schodů,                     Gerstnerova ul., Praha, Stromovka