Stavební společnost BULDIX s.r.o. je etablovanou a moderně řízenou firmou v dynamicky se měnícím odvětví stavební výroby, působící zejména v oboru pozemních, dopravních a podzemních staveb.

      Při naší činnosti se orientujeme zejména na uspokojování potřeb klientů a to nejen ve vztahu ke kvalitě konečného produktu. Jsme si vědomi, že naše činnost má vliv také na životní prostředí a na bezpečnost a ochranu našich zaměstnanců a osob pohybujících se na našich pracovištích.

   Veškeré pracovní činnosti jsou prováděny proškolenými a kvalifikovanými pracovníky a řízeny týmem autorizovaných odborníků a stavbyvedoucích s dlouholetou praxí v oboru.

   Naše zkušenosti a zázemí nám umožňují zajistit řízení a koordinaci všech postupů k dosažení vysoké kvality prováděných prací a dodávek.

    Během našeho působení na českém stavebním trhu máme za sebou mnoho úspěšných realizací a spokojených zákazníků. Pokud chcete být také jedním z nich, kontaktujte prosím naše pracovníky.


                         Ing. Lukáš Kučera              
                     jednatel společnosti